На 12.10.2021 г. от 17.30 ч. в ритуалната зала на Община Пирдоп ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп - 12.10.2021 г.