ОБЩИНА ПИРДОП, СЪВМЕСТНО С ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ, С КОИТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ

Уведомяваме всички жители на ОБЩИНА ПИРДОП, че във връзка с организирани кампании за разделно събиране на отпадъци, могат да предават своите отпадъци от:

  • електрическо и електронно оборудване
  • батерии и акумулатори

ДАТА

29.10.2021г.

05.11.2021 г.

МЯСТО

ОБЩИНА ПИРДОП

Адрес: пл. „Тодор Влайков" 2

ОБЩИНА ПИРДОП

Адрес: пл. „Тодор Влайков" 2

ПОДХОДЯЩ ЧАС

от 10.00 часа до 12.00 часа

от 10.00 часа до 12.00 часа