На 05.11.2021 г. от 16.00 ч. в Ритуалната зала на Община Пирдопще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп