Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане на подземни води (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите), за обект "Хипермаркет, паркинг и автомивка" в землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп (отвори файл).