На 27.01.2022 г. от 17.30 ч. в зала „Лектория” на НЧ „Напредък” ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп, при следния дневен ред.

Материали за заседанието на ОбС-Пирдоп