Информация по Приложение 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС за ИП "Изграждане на кравеферма - сграда за отглеждане на 30 бр. месодайни крави, находяща се в ПИ с идентификатор 56407.109.29 по КККР от Землището на гр. Пирдоп, община Пирдоп, Софийска област (свали файл)