Заповед №РД09-2139/04.02.2022 г. на министъра на образованието и науката, относно организацията на обучението във връзка с въведените временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област.