Във връзка с предложение за допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Пирдоп през 2022 г., приета с решение №158 от 22.12.2021 г. от ОбС–Пирдоп, на официалния сайт на Община Пирдоп е публикуван проект за изменение на Програмата. Срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни от публикуването на предложението.

ПРОЕКТ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПИРДОП ПРЕЗ 2022 г.