СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за продължаване срока на действие на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)

(свали файл)