На 02.03.2022 г. от 17.30 ч. в заседателната зала на ОбА-Пирдоп ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседанието