Общински съвет - Пирдоп обявява повторна процедура по набиране на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Пирдоп и Софийски окръжен съд, с мандат 2020 г. – 2023 г.

Повече информация: https://www.pirdop.bg/bg/otkrivane-na-protsedura-za-izbor-na-sadebni-zasedateli-za-sos.html