СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за продължаване срока на действие на Разрешително за ползване от повърхностен воден обект
(съгласно чл. 62а, ал. 1, вр. чл. 75 от Закона за водите)
(свали файл)