Със свое Решение №14/24.02.2022 г., Общински съвет - Пирдоп открива процедура за определяне на съдебни заседатели: 5 кандидатури за Районен съд - Пирдоп и 2 кандидатури за Софийски окръжен съд.

Информация за условията, на които следва да отговарят кандидатите, може да намерите на сайта на Община Пирдоп: 

Обявление за набиране на кандидати за съдебни заседатели към Софийски окръжен съд - гр. София, 2022 г.

Обявление за набиране на кандидати за съдебни заседатели към за Районен съд – гр. Пирдоп, 2022 г.

Документите се подават до 25 март 2022 г. в деловодството на Община Пирдоп.