GTP ZGT

На 13.04.2022 г., от 13.30 - 14.00 ч., пред кметството в с.Душанци ще се проведат годишни технически прегледи на земеделска и горска техника от представители на Областна дирекция „Земеделие" - София област. Собствениците следва да се явят с техниката си (вкл. собственици на нерегистрирани и новозакупени машини), да представят талон и документ за платена застраховка "Гражданска отговорност".

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, а при установяване ползването на техниката актове за административни нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.