На 31.03.2022 г. от 17.30 ч. в залата на НЧ „Светлина 1910„ - с. Душанци, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп