На 28.04.2022 г. от 17.30 ч. в  зала „ Лектория” на НЧ „Напредък 1869„ гр. Пирдоп, ще се проведе редовно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп