ОБЩИНА ПИРДОП
Търси да назначи работници озеленяване – косачи на граждански договор

 

Основни дейности:

Извършване на дейности по озеленяване и поддръжка на прилежащи терени на територията на Община Пирдоп, в т.ч. обществени градинки и паркове, поддържане на вътрешноквартални и алейни пространства.

Кандидатите трябва да имат опит в работата с професионални моторни коси тип „тример“.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до Кмета на Община Пирдоп.
  2. Автобиография /CV/.
  3. Kопие от диплома за завършено образование.

Документите следва да бъдат представени в Община Пирдоп, гр. Пирдоп, пл. „Тодор Влайков“ №2, етаж 3 при ст. специалист „Деловодство и ЦУИГ“ Моника Димитрова в работно време 08:00 до 17:00 часа.

Телефон за информация: 07181/5242

 

Ангел Геров
Кмет на Община Пирдоп