Във връзка с настъпването на ваканционния период 2022 г. и Световния ден на детето I юни, публикуваме тематичен здравно-информационен материал, предоставен от отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“ към  Дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Софийска област. 

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА