УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ПИРДОП,

На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси,
Председателят на Общински съвет – Пирдоп кани жителите на общината,
общинските съветници, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост

на
ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
на Отчет за изпълнението на бюджета на Община Пирдоп за 2021 г.

Публичното обсъждане се организира:
          На 15.06.2022 година (сряда) от 10:00 часа
в Пенсионерски клуб „Тодор Ценов“ - с. Душанци.
         На 15.06.2020 година (сряда) от 17:00 часа
в Лекторията на НЧ "Напредък 1869" - гр. Пирдоп.

Материалите за обсъждане са публикувани на официалната интернет страница на Община Пирдоп:
https://www.pirdop.bg/bg/byudzhet/1311-2021-5.html 

Васил Кафеджиев
Председател на Общински съвет - Пирдоп