На 13.06.2022 г. от 17.30 ч., в заседателната зала на Община Пирдоп ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Пирдоп.

Дневен ред

Материали за заседание на ОбС-Пирдоп