На основание Заповед №341/30.06.2022 г. на Кмета на община Пирдоп, през летния сезон детските градини на територията на община Пирдоп ще работят с непрекъснат режим, спазвайки следния график:
 
> През м. юли 2022 г. ще работят сграда „Пека и Карло Чоконяни”, сграда "Невена Генчева“ и сграда с. Душанци;
 
> През м. август 2022 г. ще работят сграда „Пека и Карло Чоконяни” и сграда „Снежанка.
 
За целта ще се сформират сборни групи за децата, които ги посещават.
 
Zapoved 341