MZHG 2

Заповед № РД-04-91/06.06.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - София област, относно обявяване настъпването на пожароопасен сезон за 2022 г. във всички земеделски територии  на София област, считано от 15.06.2022 г. до 30.10.2022 година (свали файл)