ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЯВЯВА

ТРАДИЦИОННИЯ ПОЕТИЧЕН КОНКУРС „СВИЩОВСКИ ЛОЗНИЦИ“ 2022
за автори от цялата страна.

Всеки автор има право да участва само с едно непубликувано авторско стихотворение, изпратено в 5 (пет) екземпляра в печатен вид — на машина или на компютърна разпечатка. Ръкописи не се приемат. Конкурсът е анонимен. Стихотворението се придружава от лични данни на участника, запечатани в плик: трите имена, адрес и телефон за връзка.

Ще бъдат присъдени:

  • Наградата за поезия „Николай Искъров” в размер на 300 лева;
  • Първа награда — 200 лева;
  • Втора награда — 150 лева;
  • Трета награда — 100 лева;
  • Две поощрителни награди — по 50 лева.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 25 септември 2022 година от 10.30 ч. в камерната зала на ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови — 1856”.

Краен срок за получаване на творбите: 2 септември 2022 година.

Адрес за изпращане на творбите: 5250 гр. Свищов, област В. Търново, ул. „Д. Г. Анев” У2 4 А, Община Свищов „Култура“, за конкурса.

Отличените творби ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов: www.svishtov.bg и на facebook: култура Община Свищов

Творбите, участвали в конкурса, остават в архива на Община Свищов.

Телефон за връзка и за повече информация: 0631/ 6 43 51 - главен експерт „култура”

Организаторите си запазват правото на промени в случай на настъпили непредвидими епидемични обстоятелства или други възпрепятстващи изпълнението на първоначално обявените условия.