aurubisУведомяваме Ви, че днес - 26.07.2022 г., инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед на „Аурубис България“ е спряна за планов ремонт с очаквана продължителност 24 часа. 

По време на плановия ремонт се използват аварийните комини на Металургично производство.

Компетентните органи са своеременно уведомени.

"Аурубис България" АД