aurubisУведомяваме Ви, че на 26.07.2022 г. в 18:30 часа инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед (ИПП) е пусната в нормална експлоатация.

За периода от спирането за ППР до въвеждането в редовна експлоатация не са регистрирани превишения на установените с актуалното ни КР№57-H3/2016 г. норми за допустими емисии (за комини 325m, 120m, 140m. и т.н.), както и превишения на праговите стойности за действащите норми за качеството на атмосферния въздух, контролирани в четирите индикативни пункта за мониторинг.

"Аурубис България" АД, направление "Екология"