aurubis

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И НАЧИНИТЕ НА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ (свали файл)
(Актуализация, януари 2022 г.)

„АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД