Paskal 22 2Община Пирдоп търси да назначи на трудов договор двама хижари.

Подходящи за длъжността кандидати са семейство или роднини, които да стопанисват туристическата сграда на х. „Паскал".

За допълнителна информация, тел.: 07181 52-42; 0885 86 32 28