aurubis

От "Аурубис България" АД съобщават, че утре - 29.09.2022г., инсталацията за пирометалургично производство на анодна мед (ИПП) ще бъде спряна за планов превантивен ремонт (ППР) с очаквана продължителност 24 часа.
 
По време на ППР ще се ползват аварийните комини на металургично производство (съответно към топилна пещ и котел – утилизатор).
 
За разлика от съоръжението за производство на сярна киселина, системите за очистване на (вторични) отпадъчни газове (пред 325m и 120m комин) няма да бъдат изключвани.