От Районно управление на МВР – гр. Пирдоп уведомяват, във връзка с идентифициране на проблеми на населението и проблеми на местната сигурност в малките и отдалечени населени места, началник РУ ще осъществи прием на граждани през месец октомври 2022 г., както следва:

  • Село Душанци – на 26.10.2022 г. от 11:00 ч. до 12:00 ч. в сградата на кметството.