От 31 октомври 2022г. /понеделник/
До 14 ноември 2022г. /понеделник/
до 17:00ч.

Уведомяваме лицата, изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел МДТ към община Пирдоп на адрес гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков 2, от 8.00ч. до 17.00ч., за връчване на АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.107, АЛ.3 ОТ ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32,  ал.6 от ДОПК, съответният документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Списък:

 1. ДАНИЕЛА КУНЧЕВА ДОНЧЕВА
  Адрес: гр. Златица, ул. „Средна гора“ № 4
  Акт 10-1 / 01.07.2022г.
 1. ЛАТИНКА ХАРАЛАМПИЕВА ГРАМОВА
  Адрес: гр. Златица, ул. „Априлско въстание“ № 7
  Акт 80-1 / 12.09.2022г.
 1. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Георги Бенковски“ № 66
  Акт 14-1 / 04.07.2022г.
 1. МАРГАРИТА БОГДАНОВА СТЕФАНОВА
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Стефан Стамболов“ № 45
  Акт 20-1 / 04.07.2022г.
 1. ИВАНКА ДОБРЕВА СПАСОВА
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Симеон Сърданов“ № 1
  Акт 39-1 / 20.07.2022г.
 1. ВАЛЕНТИН ЦВЕТКОВ КОЛЕВ
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Вежен“ № 4
  Акт 36-1 / 11.07.2022г.
 1. ЙОРДАНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Селска река“ № 4
  Акт 35-1 / 11.07.2022г.
 1. МИХАИЛ ФИЛИПОВ ХРИСТОВ
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 16
  Акт 33-1 / 11.07.2022г.
 1. СТОЯН ТОДОРОВ ЗЛАТАНОВ
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Панагюрско шосе“ № 26
  Акт 49–1 / 21.07.2022г.
 1. ВЕНЦИСЛАВ АНАНИЕВ НЕНОВ
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Панагюрско шосе“ № 26
  Акт 55-1 / 22.07.2022г.
 1. МАРИН ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Стефан Стамболов“ № 39
  Акт 57-1 / 22.07.2022г.
 1. ЕВГЕНИЯ НАЙДЕНОВА ДЕЛЧЕВА
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Стефан Стамболов“ № 60
  Акт 69-1 / 12.09.2022г.
 1. ЦВЕТАН ДАМЯНОВ ЧОБАНОВ
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Александър Стамболийски“ № 16
  Акт 68-1 / 12.09.2022г.
 1. МИТО ПЕТРОВ ДЖУНЕВ
  Адрес: гр. Пирдоп, ул. „Княз Борис ­I“ № 11
  Акт 74-1 / 12.09.2022г.
 1. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
  Адрес: с. Певците, ул. „2-ра“ № 12
  Акт 32-1 / 11.07.2022г.
 1. НАДКА РАДЕВА РАДЕВА
  Адрес: гр. София, р-н Подуяне, ул. „Витиня“ № 21Б
  Акт 45-1 / 21.07.2022г.
 1. НИКОЛИНА СИМЕОНОВА ПЕКОВА
  Адрес: с. Осиковица, ул. „Трепетлика“ № 6
  Акт 46-1 / 21.07.2022г.
 1. ЕМАНУЕЛА ПЕТКОВА МЕЧКОВА
  Адрес: гр. София, р-н Подуяне, ул. „Дряновски манастир“ № 44
  Акт 47-1 / 21.07.2022г.