Paisyi

ОБЩИНА ПИРДОП и НЧ „НАПРЕДЪК 1869“
Ви канят на честване

 300 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ
и 260 ГОДИНИ ОТ НАПИСВАНЕТО НА „ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА“,

на тема: Пирдопските преписи на Паисиевата история“.

 Заповядайте на 9 декември 2022 г. (петък) от 16:00 ч.
в малката зала на читалището.

 Ще бъдат представени нови данни за живота на Хилендарския монах
и съставените в Пирдоп ръкописи с текста на неговата история.

 Очакваме ви!