Уведомяваме данъчно задължените лица на община Пирдоп, че вече могат да заплатят данък за автомобилите си за 2023 г.
Данъчните ставки не са изменяни и остават същите, както миналата година (най-ниските от допустимите по Закона за местни данъци и такси).
 
Отстъпка от 5% ползват платилите в пълен размер до 30 април 2023 г.
 
Без лихви:
до 30 юни - първа вноска
до 31 октомври - втора вноска