Заповед РД-01-45/18.01.2023 г.MZ logo на Директора на РЗИ - Софийска област, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област срещу разпристранението на грип, считано от 20.01.2023 г. до 27.01.2023 г. включително.