ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП I“, С ФИНАНСИРАНЕ ПО ЛИНИЯ НА МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

Logo ESВ изпълнение на указанията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, Общинска администрация Пирдоп уведомява всички сдружения на собственици, които ще заявят желание за участие в процедурата, че отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, заявления за участие ще бъдат приемани до 09.05.2023 г.

Общинска администрация Пирдоп ще отказва прием на заявления за участие след 10.05.2023 г.