Уважаеми съграждани,
Поради бурния вятър и опасността от възникване на пожари, се забранява паленето на огньове на територията на община Пирдоп.