Община Пирдоп организира публична дискусия на Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги и Предложение за планирането в общината на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Дискусията ще се проведе на 10.03.2023 г. от 17.00 ч. в лекторията на НЧ „Напредък 1869“ – гр. Пирдоп.