СНЦ "ИНИЦИАТИВА ЗА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ"
"Правен Инкубатор" – София

СЪОБЩЕНИЕ

С подкрепата на Община Пирдоп

На 20.04.2023 г. от 18:00 ч. в Ритуалната зала в гр. Пирдоп, практикуващи адвокати и юристи ще консултират безплатно местни граждани по техни правни въпроси. Младите юристи са ангажирани със социално-правни въпроси и структурни дългогодишни проблеми пред уязвими общности в България, като неравенство при кандидатстване за работа, дискриминационно отношение на институции към по-ниско образовани лица, роми и представители на различни вероизповедания, лица с ниски доходи, правни казуси и проблеми в системата на здравеопазването, социалните услуги, узаконяване на жилища, проблеми с адресни регистрации, семейноправни въпроси, въпроси по изпълнители дела и принудително изпълнение-ЧСИ и други. 

В рамките на програмата "Правен инкубатор" юристите ще предоставят безплатни правни консултации на гражданите от община Пирдоп. 

При въпроси и организиране на индивидуално консултиране се свържете с Катя Димитрова на тел: 0896895579.