УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно: "Изграждане на животновъден обект за отглеждане чрез оборно-пасищен метод на 100 бр. месодайни крави в ПИ 56407.154.2 в землището на Община Пирдоп" (свали файл)