MZHG 2

Заповед № РД-04-91/19.06.2023 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” - София област, относно обявяване настъпването на пожароопасен сезон за 2023 г. във всички земеделски територии  на София област, считано от 19.06.2023 г. до 31.10.2023 година (свали файл)