Заповед №321/07.07.2021 г., относно определяне статут на "гори във фаза на старост" на горски територии, собственост на Община Пирдоп (свали файл)