Съобщение за отдаване на количество дървесина за продажба от корен за местни търговци (свали файл)