ОБЯВА

ОБЩИНА ПИРДОП  ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА 
ДЪБОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

ОТ 01.08.2022г. ДО 05.08.2022г.
ЦЕНА  ЗА 1 ПР.КУБ.М.  ДЪБ -  80 ЛВ. с ДДС

С ЦЕЛ ЗАДОВОЛЯВАНЕ НУЖДИТЕ НА ПО-ГОЛЯМ БРОЙ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ПИРДОП
И ПРЕДВИД РЕАЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА, ЗАЯВЕНОТО МАКСИМАЛНО
КОЛИЧЕСТВО ДЪРВА ЗА ОГРЕВ В ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ Е ДО 5 ПР.М3 НА ДОМАКИНСТВО.

БЛАНКИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ НА  ГИШЕ № 1, ЕТАЖ I-ВИ,  СЛЕД КОЕТО ПОПЪЛНЕНИ
СЕ ПОДАВАТ НА СЪЩОТО ГИШЕ. В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАЙТЕ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.

СЛЕД ДОСТАВКАТА НА ЗАЯВЕНИТЕ КОЛИЧЕСТВА  ЩЕ ИМА СЛЕДВЩ ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ.