ОБЯВА 

 ОТ 29.09.2022 г.  ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОБИВ НА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ (червен дъб и акация).

МЕСТНОСТ: ПАРАКЛИСА 

Заявления подават жители на община Пирдоп, заплатили задълженията към общината на адреса.
Добивът и транспортът на дървата се извършва съгласно изискванията на ЗГ.

Записването е до изчерпване на количествата.
Заявленията се подават в деловодството на община Пирдоп, етаж първи, гише №1.