ОБЯВА

ОТ 21.11.2022 Г. ОБЩИНА ПИРДОП ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА БУКОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ

Цена за 1 пр. куб.м. БУК - 92 лв. с ДДС

Допустимото максимално количество дърва за огрев
в едно заявление е до 5 пр. м3 на домакинство.

Бланки за заявленията се получават на  гише №1, ет.1, след което попълнени
се подават на същото гише. В заявленията задължително записвайте телефон за връзка.

КОЛИЧЕСТВОТО Е ОГРАНИЧЕНО – 10 БР. ЗАЯВЛЕНИЯ!