Във връзка с изпълнението на социалната програма на Община Пирдоп, Ви уведомяваме, че съгласно промяна в Правилника за реда, начина и условията за отпускане на финансови и материални помощи, е необходимо лицата с увреждане с доказана неработоспособност 90% и над 90% да подадат заявление /Приложение№1 - за 3 пр.м3 безплатни дърва за огрев/ в Общината лично или от упълномощено лице с точен адрес за доставка и актуален телефонен номер.

Заявленията ще се подават от 09.01.2023 г. до 30.04.2023 г. в деловодството на Община Пирдоп, етаж 1.