ОТ 09.01.2023 Г.
- ДО 30.04.2023 Г.

ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА СЕЗОН 2023 Г./2024 Г. ПО СОЦИАЛНАТА
ПРОГРАМА ЗА ВЪЗРАСТНИ ЛИЦА НАД 80 ГОДИНИ И ЛИЦА С ЕР ТЕЛК 50%-70%, 70%-90%, 90% И НАД 90%.

ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ ПО ВСИЧКИ
ТОЧКИ И КЪМ ТЯХ ДА БЪДАТ ПРИЛОЖЕНИ ИЗИСКУЕМИТЕ ДОКУМЕНТИ.

 Заявленията се подават в деловодството на Община Пирдоп, етаж I, гише №1.

 ВАЖНО!
НЕКОРЕКТНО ПОПЪЛНЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
/ПО ОБРАЗЕЦ/ НЕ СЕ РАЗГЛЕЖДА!