ОБЯВА

ОБЩИНА ПИРДОП  ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪБОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ОТ 16.01.2023 г.

ЦЕНА  ЗА 1 ПР.КУБ.М.  ДЪБ -  96 ЛВ. с ДДС
ЛИМИТ ЗА ДОМАКИНСТВО - 5 ПР. М3

БЛАНКИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ НА  ГИШЕ № 1, ЕТАЖ I-ВИ, СЛЕД КОЕТО ПОПЪЛНЕНИ СЕ ПОДАВАТ НА СЪЩОТО ГИШЕ.
В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАЙТЕ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА.