Информация за определените количества дървесина, които могат да се добиват по реда на чл. 111, ал.2, т.2 от ЗГ, от физически лица за лична употреба, без право на продажба, до края на отоплителен сезон 2023/2024 г. по обекти, подотдели и землища, съгласно одобрените годишни планове за ползване на дървесина (свали файл)