ОБЯВА

ОБЩИНА ПИРДОП  ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪБОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ОТ 01.08.2023 г.

ЦЕНА  ЗА 1 ПР.КУБ.М.  ДЪБ -  96 ЛВ. с ДДС
ЛИМИТ ЗА ДОМАКИНСТВО - 5 ПР.М3.

БЛАНКИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОЛУЧАВАТ НА  ГИШЕ № 1, ЕТАЖ I-ВИ,  СЛЕД КОЕТО ПОПЪЛНЕНИ СЕ ПОДАВАТ НА СЪЩОТО ГИШЕ. В ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАПИСВАЙТЕ ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА. ЗАЯВЛЕНИЯТА СА 70 БР.

Във връзка с обявеното записване на дъбови дърва за огрев на 01.08.2023 година, ви уведомяваме, че същото важи за домакинства, които не са подавали заявление и не са получавали дърва през 2023 година от Община Пирдоп.