ОБЯВА

ОБЩИНА ПИРДОП ЩЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЯ
ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДЪБОВИ И ГАБРОВИ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ
ОТ 17.06.24 г. – 21.06.24 г.

ЦЕНА ЗА 1 ПР.КУБ.М3
ДЪБ – 112 лв. с ДДС
ГАБЪР - 108 лв. с ДДС (заявленията ще бъдат само 50 бр.)

ЗАЯВЕНОТО МАКСИМАЛНО КОЛИЧЕСТВО ДЪРВА ЗА ОГРЕВ В ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ Е ДО 5 ПР.М3 НА ДОМАКИНСТВО.

Във връзка с обявеното записване на дъбови дърва за огрев Ви уведомяваме, че същото важи за домакинства,
които не са подавали заявление и не са получавали дърва през 2024 година от Община Пирдоп.

Бланки за заявленията се получават на гише № 1, етаж I-ви, след което попълнени се подават на същото гише.
В заявленията задължително записвайте телефон за връзка.